Та ямар үнэ цэнэ бүтээхийн төлөө ажиллаж байгаа гэсэн асуултанд ажилчид маань ингэж хариулсан байна. Олноор давхцсан үгнүүд нь ТОМ-р бичигдэж байна.

Тэгэхээр: АБИКО=ХАЙР