"АБИКО" ХХК-Г СОНГОХ ШАЛТГААН

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН
ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Анкет хүлээн авах
Анкетын шалгаруулалт хийх
Ярицлагад утсаар холбогдох
Ярилцлага хийх
Шийдвэр гаргах