АБИКО ХХК - Монгол Япон Төвийн "БИЗНЕСЫН ҮНДСЭН СУРГАЛТ" -н 22дахь сургалтанд хамрагдлаа.

АБИКО ХХК - "БИЗНЕСЫН ҮНДСЭН СУРГАЛТ"

    Монгол-Японы хүний нөөцийн хөгжлийн төвөөс жил бүр зохион байгуулагддаг "Бизнесийн үндсэн сургалт"-н 22 дахь сургалт 2023 оны 3 сараас 6 сар хүртэл хичээллэж амжилттай өндөрлөлөө. 3 сарын хугацаанд “Стратегийн менежмент”, “Маркетинг”, “Хүний нөөцийн удирдлага”, “Санхүүгийн удирдлага”, “Япон маягийн менежмент”, “Конплаенс” нийт 6 сэдэвээр Япон, Монгол мэргэжилтэн багш нарын туршлагаас суралцаж мэдлэгийн хүрээгээ тэлсэн үр дүнтэй сайхан сургалт боллоо.

   "Бизнесийн үндсэн сургалт" ыг амжилттай суралцаж төгссөн нийт удирдах албан тушаалтнууддаа, менежерүүддээ ажлын амжилтыг хүсье.